#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ศิริกานนท์ และนางสาวศิรภัทรสร ฐิติเวศน์ เพื่อมาปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –