#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำบุคลากร ชั้น 1 – 8

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำบุคลากร ชั้น 1 – 8

อาจมีเสียงรบกวนผู้ใช้บริการ ขออภัยมา ณ ที่นี้
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –