#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการใช้งานระบบฐานข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง VPN (Virtual Private Network) ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –