#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันอาทิตย์ที่ 22 และ วันที่ 29 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –