#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้

ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ นิตยสาร วารสาร Ebook แบบฉบับเต็ม และบทคัดย่อ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลอื่นๆ
.
เข้าใช้งานได้ที่ https://search.ebscohost.com/
ชื่อผู้ใช้งาน : bsru
รหัสผ่าน : library@2561
สามารถใช้งานพร้อมกันไม่จำกัดจำนวน
.
download คู่มือการใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2wnlxga
.
หากต้องการให้ทางสำนักวิทยบริการฯสืบค้นข้อมูล
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่กล่องข้อความ FB
https://www.facebook.com/library.bansomdej
หรือ email ที่ library.bansomdej@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –