#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสืบค้นข่าวออนไลน์

สามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้
.
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipptin) มาจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษมากกว่า 30 ฉบับ สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาวดำให้รายละเอียดครบถ้วนทุกชิ้นข่าว ข้อมูลอัพเดททุกเช้า
.
เข้าใช้งานได้ที่ https://www.iqnewsclip.com
ชื่อผู้ใช้งาน : bsru01
รหัสผ่าน : bsru01
โดยใช้งานได้พร้อมกัน 20 เครื่อง
.
download คู่มือการใช้งานได้ที่
https://bit.ly/2x5PgdG
.
หากต้องการให้ทางสำนักวิทยบริการฯสืบค้นข้อมูล
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่กล่องข้อความ FB
https://www.facebook.com/library.bansomdej
หรือ email ที่ library.bansomdej@gmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –