#ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 3/2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –