#ข่าว มบส.

สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ และมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ส่งเอกสารขอบคุณและแสดงความห่วงใย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังเอกสารแนบนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –