#ข่าวกิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมพนักงานทำความสะอาด

วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมพนักงานทำความสะอาด ซึ่งเน้นบริเวณ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งภายในห้องประชุม รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณสุวิทย์ มุดทะเล ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ร่วมให้แนวทางการทำความสะอาดและการป้องกัน ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
—-
#BSRURecentnews สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมพนักงานทำความสะอาด #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –