#ข่าว มบส.

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบ VPN สำหรับบุคลากรหรือคณาจารย์ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วต้องการใช้งานระบบ MIS หรือ ERP

สามารถลงทะเบียนขอใช้ระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
—-
โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์จะจัดส่งรหัสผ่านและวิธีการใช้งานระบบ VPN ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน (ที่เป็นอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น @bsru.ac.th)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –