#ข่าว มบส.

สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการทำงานแบบ Work from Home ในภาวะวิกฤติ (COVID-19)

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ดังนี้
-บริการห้องผลิตสื่อการสอน
-การให้บริการ VPN สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
-รวบรวมคู่มือและแนวทางในการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยฉบับ Work from Home
-แหล่งความรู้สำหรับการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์
-ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบไลน์
สามารถดูรายละเอียดและวิดีโอสื่อการสอนการผลิตสื่อได้ที่ https://bsru.me/online-tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –