#ข่าว มบส.

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดให้บริการห้องมินิสตูดิโอสำหรับบันทึกวิดีโอเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS

สำหรับอาจารย์ที่ประสงค์ใช้บริการห้องมินิสตูดิโอ อาคาร 10 ชั้น 9
สามารถขอใช้บริการ ได้ที่ http://booking.bsru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –