#ข่าวกิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภัยบุหรี่ไฟฟ้าและการดูแลขับเคลื่อนในสถานศึกษา”

—-
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษา และ ว่าที่ ร.อ.บัญญัติ เสกนำโชค นักวิชาการศึกษา งานวินัยนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ภัยบุหรี่ไฟฟ้าและการดูแลขับเคลื่อนในสถานศึกษา” จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentNews สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภัยบุหรี่ไฟฟ้าและการดูแลขับเคลื่อนในสถานศึกษา” #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –