#ข่าว มบส.

สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 20 ณ อาคาร 30 ชั้น 1 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –