#ข่าว มบส.

สายด่วนที่ควรรู้ ช่วง COVID-19

1.สอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ความรู้ด้านสุขภาพ สายด่วนกรวมควบคุม 1422
2.สอบถามข้อมูลโควิด-19 สายด่วนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 1111
3.สอบถามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน สปสช. 1330
4.สอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สายด่วนประกันสังคม 1506
5.ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323
6.แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วน สพฉ. 1669
7.ร้องเรียนราคาสินค้า สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
8.ร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน บก.ปคบ.1135
——
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #สัญญาว่าจะอยู่บ้าน #สัญญาว่าจะอยู่บ้านต้านโควิด


——
ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –