#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
——
ประเภทโควตากรุงเทพมหานคร – ปริมณฑลและจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
ประเภทโควตาทั่วไป (สำหรับนักเรียน ม.6, ปวช., ปวส.)
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –