#ข่าว มบส.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น”

วันที่ 18 – 19, 25 – 26 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น” แบบออนไลน์ วิทยากรโดย คุณเกียรติคุณ เคลือนุตยางกูร & คุณณัฐเกียรติ ขุนแก้ว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและพัฒนาเว็ปพลิเคชั่นที่สนใจได้
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
—-
#BSRURecentNews สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –