#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)

ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
– ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –