#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
—-
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com
—-
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
– ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์
—-
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –