2563 แนะนำหลักสูตร

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 โควตา)

{Announcement}
สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) หลักสูตรนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 โควตา (ประเภทโควตาทั่วไป)
——
#สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
#สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
#รายละเอียดรอบโควตาของนิติศาสตร์ http://mis3.bsru.ac.th/…/file_dow…/2563-2-1-Announcement.pdf
#วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716,1998

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –