Uncategorized

สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศศ.บ.) จัดโครงการพิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย ภายในงานมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญพระพุทธมนต์ และในวันที่ 12 มีนาคม 2563 สวดมนต์ทำวัตรเช้า และดำเนินพิธีไหว้ครูตามพิธีกรรม โดยมี ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ อาจารย์ไพฑูลย์ เข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบพิธี ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
#BSRURecentnews สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ศศ.บ.) จัดโครงการพิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –