Uncategorized

สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครู – ครอบครูนาฏยศิลป์ไทย

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2563
ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –