Uncategorized

สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX

สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ลิเกร่วมสมัย วัยรุ่นไทยเข้าใจ SEX
——
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
เวลา 17.00 น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –