#ข่าว มบส.

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตพร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ (แบบเติม) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตพร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ (แบบเติม) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 9 ชั้น 1
—-
#BSRURecentnews สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตพร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ (แบบเติม) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –