#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตและให้บริการเจลล้างมือ พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ แก่บุคลากรและนักศึกษา

นที่ 5 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตและให้บริการเจลล้างมือ พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ บริเวณหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1
#BSRURecentnews สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผลิตและให้บริการเจลล้างมือ พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ แก่บุคลากรและนักศึกษา #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –