Show Case

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการ หมอยาไทย

วันที่ 19 มกราคม 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ หมอยาไทย เนื่องในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจําปี 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– การตรวจธาตุเจ้าเรือน
– น้ำชาสมุนไพร
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และสาขาวิชานวัคกรรมจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธิตการทำไอศครีมเพื่อสุขภาพจากงานวิจัย และบริการเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –