#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2 โควตา

รับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th

ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขา
—-
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –