2563 แนะนำหลักสูตร

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา)

{Announcement}
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : WWW.FACEBOOK.COM/BSRUADMISSON
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –