#ข่าว มบส.

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3” ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สอบถามข้อมูลการจองโต๊ะได้ที่ : นายทินภัทร ห้วยใหญ่ 092 – 997 – 3951

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –