#ข่าวกิจกรรม

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมบกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563
—-
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

และเข้าร่วมการประชุม
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ Fanpage Facebook : BSRU News
เวลา 13.00 – 14.00 น.

และสามารถประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดยการเข้ารหัส ID : 896 3510 8544
เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –