#ข่าว มบส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงผลงานของนักวิจัย ภาคนิทรรศการและ ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงผลงานของนักวิจัย ภาคนิทรรศการและ ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
——
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมผลงานจากนักวิจัย ภาคนิทรรศการ ที่ Boot CM8 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงผลงานของนักวิจัย ภาคนิทรรศการ ที่ Boot CM8 (กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน) ดังนี้
1) รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
เรื่อง : ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดี เซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี
2) ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ผลงาน : การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย
ภาคการประชุมเฉพาะเรื่อง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง Lotus Suite 14 ชั้น 23
3) ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศพร ผศ.ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง และ ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา
ผลงาน “การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม ไทย – จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

และ ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ในวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563

4) ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ ผลงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบคานงัด
——
โปรดนำ QR code แสดงก่อนเข้าชมงาน ซึ่งปีนี้ การจัดงานเป็นไปตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม โดย วช. งดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in ทุกกรณี
——
โดย สถาบันวิจัยจัดรถตู้ รับ – ส่งให้ 1 คัน จำนวน 2 รอบ
ณ ลานเจ้าพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
>>>>รอบที่ 1 รถออก 7.00 น. <<<<
>>>>รอบที่ 2 รถออก 11.00 น.<<<<
——
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ https://thailandresearchexpo2020.com/…/Thailand_Reseach_Exp…
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
——
#BSRURecentNews สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงผลงานของนักวิจัย ภาคนิทรรศการและ ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –