#ข่าว มบส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน จากนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน จากนักวิจัย
—-

โดย ลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020

วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

#ภาคนิทรรศการ
ในวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ที่ Boot CM8 (กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน)
1) โดย รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล
เรื่อง : ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดี เซลผสมที่อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี
เนื้อหา : ความดันไอของไบโอดีเซลความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์ประกอบทางเคมีและเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ งานวิจัยนี้ได้โยงความสัมพันธ์ความดันไอองค์ประกอบทางเคมี และอุณหภูมิเข้าด้วยกันจากพลังงานอิสระด้วยกฎควบรวมพลังงานของมาร์ติน ได้สมการที่ง่ายต่อการประมาณค่าความดันไอที่อุณหภูมิต่างๆ และนำไปออกแบบปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสมของไบโอดีเซล ลดการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยว
ระดับผลงาน : พื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย : เพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

2) โดย ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
ผลงาน : การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลาย
เนื้อหา : การเชื่อมต่อท่อที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง โครงสร้างจุลภาคมักเปลี่ยนแปลงที่ บริเวณเขตกระทบ ร้อน (HAZ) ของท่อเก่ากับท่อใหม่ ส่งผลให้มีความสามารถในการรับภาระกรรมลดลง ซึ่งงาน วิจัยนี้สามารถทดสอบพบได้ โดยใช้วิธีวัดการลดลงของศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง (DCPD)
ระดับผลงาน : พร้อมใช้ – ผลิต/ใช้งาน
กลุ่มเป้าหมาย : เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ภาคการประชุมเฉพาะเรื่อง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง Lotus Suite 14 ชั้น 23

3) โดย ผศ.ปัทมา วัฒนบุญญา อ.เตชสิทธิ์ รัศมีวงศพร ผศ.พชรวัฒน์ เส้นทอง และ ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา
ผลงาน : “การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม ไทย-จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” และ ภาคนิทรรศการตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

4) โดย ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์
ผลงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์เหยียบกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบคานงัด
—-
ลงทะเบียนได้ที่ www.thailandresearchexpo2020.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ปีนี้ การจัดงานเป็นไปตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม โดย วช. งดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk in ทุกกรณี
.
โดยสถาบันวิจัยจัดรถตู้รับ – ส่งให้ 1 คัน จำนวน 2 รอบ
ณ ลานเจ้าพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
>>>>รอบที่ 1 รถออก 7.00 น. <<<<
>>>>รอบที่ 2 รถออก 11.00 น.<<<<

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ https://thailandresearchexpo2020.com/…/Thailand_Reseach_Exp…
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –