MOU วิทยาลัยการดนตรี

สถาบันดนตรี จีเนียสมิวสิค

ระยะเวลา เริ่ม : 4/05/2560 (สัญญาสามปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –