#ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดอบรมแบบออนไลน์แก่ผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสารสกัดข้าว ถ่านดูดกลิ่นจากแกลบข้าว และภาชนะที่ใช้แกลบข้าวเป็นส่วนประกอบ จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
—-
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทาง Zoom Meeting ID: 952 284 5655
—-
สมัครเข้าร่วมอบรม :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScjthRq6mWGtKFaF7…/viewform

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –