#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ – เคมี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ – เคมี ให้แก่ คณาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี โดยมี ผศ.วรพันธ์ บุญชัย เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –