#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
—-
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 18 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปฏิบัติการเคมี จำนวน 26 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 30 คน โดยมี ผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentNews ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –