#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง
—-
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด โดยทำการติดตั้งชุดครอบดูดควันเฉพาะที่สำหรับดูดมลพิษประเภทต่างๆ ที่มากับอากาศและเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในห้องทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 9 ชั้น 2 สูงขึ้นไปถึงดาดฟ้าชั้น 10 เพื่อความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง วางระบบไฟฟ้า สายดิน และวางระบบแก๊ส เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจจะใช้เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีพ.ศ. 2563 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS จำนวน 1 เครื่อง #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –