#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเครื่องถังเพาะเลี้ยงเซลล์ (Bioreactor)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเครื่องถังเพาะเลี้ยงเซลล์ (Bioreactor)
—-
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเครื่องถังเพาะเลี้ยงเซลล์ (Bioreactor) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม วิทยากรโดย คุณปุณณ คล้ายสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) ให้แก่ บุคลากร และนักศึกษา ณ อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเครื่องถังเพาะเลี้ยงเซลล์ (Bioreactor) #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –