#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้านไวรัส covid 19 ให้กับกำนันตำบลหนองโอ่ง จำนวน 500 หลอด และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเขาพระ จำนวน 200 หลอด

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้านไวรัส covid 19 ให้กับกำนันตำบลหนองโอ่ง จำนวน 500 หลอด และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเขาพระ จำนวน 200 หลอด อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองโอ่งและหมู่บ้านเขาพระ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
——
#BSRURecentnews ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้านไวรัส covid 19 ให้กับกำนันตำบลหนองโอ่ง จำนวน 500 หลอด และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเขาพระ จำนวน 200 หลอด #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –