#ข่าว มบส.

ศูนย์วิจัยกัญชาฯ และบริษัทพาราไซเอนติฟิก

ศูนย์วิจัยกัญชาฯ และบริษัทพาราไซเอนติฟิก ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรและกัญชง”
—-
ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563
ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
.
เปิดรับจำนวน 40 คน
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 เมษายน 2563
(สมัครก่อน 31 มีนาคม 2563 อัตราค่าลงทะเบียนลดลงจากปกติ)
.
ช่องทางการสมัครและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
http://forms.gle/tywruW3SruTcsH777

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –