#ข่าว มบส.

ศูนย์การเรียนรู้อู่ทองทวารวดี ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้อู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วบริเวณภายในและภายนอกทั้งหมด เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสทั้งหมด ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์การเรียนรู้อู่ทองทวารวดี
——
#BSRURecentnews ศูนย์การเรียนรู้อู่ทองทวารวดี ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) #BSRUNews

    
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –