#ข่าว มบส.

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
—-
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และชุมชนตำบลจรเข้สามพัน ณ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
—-
#BSRURecentNews ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –