Uncategorized

วิทยาลัยการดนตรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงดนตรีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย (THEMSN)

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงดนตรีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย (THEMSN) THEMSN 2th Concert : สุมหัวคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 “ตัวซน” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมรับชมการแสดง พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งผู้บริหารจากสถาบันดนตรีเครือข่าย ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป
—-
ภาพโดย : เครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย (THEMSN)
ข่าวโดย : เครือข่านักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการดนตรี
—-
#BSRURecentnews วิทยาลัยการดนตรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงดนตรีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย (THEMSN) #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –