#ข่าว มบส.

รายงานตัวออนไลน์ ห่างไกลวิกฤต COVID-19

ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
http://admission.bsru.ac.th/
——
พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –