#ข่าว มบส.

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามรายการต่อไปนี้

  1. 📥 ดูประกาศ | ลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2563
  2. 📥 ดูประกาศ | พนักงานราชการ
  3. 📥 ดูประกาศ | พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)
  4. 📥 ดูประกาศ | สอบคัดเลือกบุคลากรภายใน (เงินบำรุงการศึกษา) โอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

*รายละเอียดการรับสมัคร สามารถอ่านได้ในประกาศ
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –