#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ระเบียบการแต่งกายชุดพิธี นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –