#ข่าว มบส.

มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พระเทพวรเวที (บุญศรี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เลขานุการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนต่างๆ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทรัพย์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดโควิด-19 จึงให้ตัวแทนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่ได้รับเลือกมารับแทน ณ บริเวณพระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพชร สายจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง และ นางสาวนันทวรรณ ภาคแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ จะมอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีความประพฤติดี และเป็นคนดีแก่สังคม ตามเจตนารมย์ของ ผศ.ชนิดา สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ศรีสุดา ไชยพยอม อาจารย์ผู้ประสานทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
——
#BSRURecentNews มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชั้นอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –