#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ #BSRUNews
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –