#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563
—-
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563 เพื่อนำแผนพัฒนาศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุมและรับทราบนโยบายในการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2563 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –