#ข่าวสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –